Wij zijn gespecialiseerd in boekhouding, fiscaliteit en vennootschapsrecht.

Wij bieden onze diensten aan alle kleine en middelgrote ondernemingen en verenigingen vanaf hun oprichting en tijdens heel de duur van hun bestaan teneinde hun groei te beschermen en te bevorderen.

Wij stellen u onze diensten voor het opstellen van haalbaarheidsstudies en ondernemingsplannen voor. Wij helpen u bij het nemen van de juiste beslissingen met het oog op de opstart van uw bedrijf.

Wij begeleiden u bij de oprichting van uw vennootschap (contacten met de notaris, nazicht van de statuten, opstellen van het financiële plan enz).

Meer weten?

Richt u tot Jos Decoster: info@dtax.net