Actualités

Honoraires 2016

Per 1 januari 2016 worden de erelonen aangepast aan de gezondheidsindex

Prestaties worden voortaan als volgt gefactureerd:
- secretariaatswerk en algemene administratie: 62,75 EUR/uur
- boekhoudkundige werkzaamheden: 75,25 EUR/uur (85,25 EUR/uur indien uitgevoerd door dossierbeheerder)
- boekhoudkundige audit en opstellen van de jaarrekeningen: 104,50 EUR/uur
- samenstellen en nazicht fiscale aangiften & bijstand bij controles: 104,50 EUR/uur
- opstellen van contracten en verslagen & bijstand bij oprichting, ontbinding, wijzigingen...: 104,50 EUR/uur
- uitgebreid mondeling en schriftelijk advies: 142,25 EU/uur

Alle prijzen zijn exclusief btw en inclusief algemene kantoorkosten.

Verplaatsingstijd en/of eventuele km-vergoedingen kunnen aangerekend worden.

Door de grote verscheidenheid in aard en staat der dossiers werken wij niet met forfaits.
De prestaties worden per minuut afgerekend en detail ervan aan de facturen gehecht.

De gemiddelde jaarlijkse kost voor het normaal beheer van een dossier kan geraamd worden op 10,00 Euro per factuur voor vennootschappen en verenigingen, met een minimum kost van 1000,00 EUR/jaar en 5,00 Euro per factuur voor éénmanszaken, met een minimum kost van 750,00 Euro/jaar (of 500,00 Euro/jaar indien niet btw-plichtig).
Al deze bedragen zijn exclusief btw en niet bindend.

Voor een gespreide financiële last worden kwartaalvoorschotten aangerekend en éénmaal jaarlijks een afrekening gemaakt.

Bienvenue

Bienvenue sur le nouveau site!